Odnowa w Duchu Świętym diecezji gliwickiej
 

Na początek * Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty

[ Strona główna ]
[ Wspólnoty ]
[ Wydarzenia ]
[ Świadectwa ]
[ Lektury ]
[ Linki ]
[ Teksty ]
Teksty Do wydruku

Bycie i stawanie się uczniem Jezusa -
Formacja liderów i animatorów, spotkanie II "Jezus Chrystus"

1. Nikt nie rodzi się uczniem - uczniem trzeba się stać.

2. Aby stać się uczniem Jezusa należy:

- zostać przez niego wybranym (J15,16) - nie wybiera się samemu szkoły Jezusa, ale do jego szkoły uczniów wybiera On sam, potrzeba tej świadomości,

- przyjąć obowiązki ucznia (Łk14, 25nn) - trudne wymagania, które wciąż są aktualne, by przedkładać miłość do Mistrza nad wszystkim.

3. Szkoła Mistrza Jezusa na wzór szkoły rzemieślniczej.
Nie każdy w niej może być (patrz wyżej) wtedy jedynie bierze się 'usługi' od Jezusa. Gdy ktoś jest powołany i decyduje się na Jego szkołę, przechodzi przez następujące klasy:

Klasa 1 - Mistrz czyni, uczeń patrzy (Mt 5) - przyglądamy się dziełom, jakie dokonuje Jezus w innych ludziach, przyglądamy się ludziom, przez których posługuje.

Klasa 2 - Mistrz czyni, uczeń pomaga (Łk 9,12nn)- zaczynamy robić drobne rzeczy dla swojego Mistrza, jest ktoś, kto mówi, co mamy robić, a my podejmujemy służbę.

Klasa 3 - Uczeń czyni, Mistrz pomaga (Mt 10,5nn)- zaczynamy stawać w autorytecie Mistrza, podejmujemy kroki i inicjatywy, które nam nikt nie polecił, ale które wynikają z dwóch poprzednich klas, a przede wszystkim z przebywania z Mistrzem.

Klasa 4 - Uczeń czyni, Mistrz pokazuje jak patrzeć (Mt 28,19; 2 Tm 2,2) - czynienie uczniów. To my powinniśmy stać się Mistrzami dla innych. W swoich grupach traktować osoby, za które jesteśmy odpowiedzialni tak jak Jezus traktował uczniów. Powinniśmy ich przeprowadzać przez każdą klasę, aż do włączywszy obecną. Jest to wizja, jaką daje nam Mistrz i podjęcie tej wizji jest kluczowe w szerzeniu Jego królestwa

4. Aby być prawdziwym uczniem Jezusa trzeba formować uczniów.

 

Na początek * Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty