Odnowa w Duchu Świętym diecezji gliwickiej
 

Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty * Zdjęcia
* Modlitwa wstawiennicza * REKOLEKCJE LETNIE

[ Wspólnoty ]
[ Wydarzenia ]
[ Świadectwa ]
[ Lektury ]
[ Linki ]
[ Teksty ]

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. Nie ma (jak większość ruchów) jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele.

Statuty Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS)

Terminy
Wydarzenia diecezjalne Wszystkie wydarzenia

26.07-2.08.2014 Rekolekcje letnie "Jezus żyje" (III turnus) (Góra św. Anny)

Witamy Cię na stronie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem Odnowy, to znajdziesz tu informacje o adresach naszych grup i terminach spotkań. Mamy nadzieję, że dowiesz się też trochę o nas i zbudujesz swoją wiarę w sekcji Świadectwa. Dla charyzmatyków mamy zaś bieżące terminy wydarzeń i propozycje lektury duchowej.

Nie prezentujemy informacji na temat samej Odnowy Charyzmatycznej, gdyż możesz je znaleźć na stronie ogólnopolskiej. WWW

[ odnowa.org ] Nowi przewodniczący KZK Odnowy w Polsce
W sobotę 28 czerwca br. w Magdalence odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego KZK. Diecezjalni Koordynatorzy Odnowy na Przewodniczącego wybrali Ks. Sławomira Płusa z diec. radomskiej, natomiast wiceprzewodniczącym został już po raz drugi Norbert Dawidczyk z Ostrołęki.
Więcej...

[ Wydawnictwo M ] Nowa książka Sławka Zatwardnickiego
Najnowsza książka Sławomira Zatwardnickiego "Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, czyli jak chwalić Maryję i bronić Jej godności" stanowi kompendium odpowiedzi na najczęściej zadawane i nurtujące pytania, zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem katolickiej doktryny maryjnej oraz kultu Matki Bożej.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Prosimy o wsparcie rekolekcji "Jezus żyje!" i dzieła ewangelizacji.
Tegoroczne rekolekcje letnie koncentrujemy na praktycznej nauce ewangelizacji. Na każdym z turnusów w piątek wyjeżdżamy na ewangelizację do wybranej parafii. Ich organizacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, których nie jesteśmy w stanie pokryć z opłat za rekolekcje. W związku z tym prosimy o przekazywanie darowizn na konto udostępnione nam przez gliwicką kurię. Darczyńcy mogą ją odpisać od podatku do wysokości 6% całkowitego dochodu.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Zasady wyboru lidera grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej.
Po wcześniejszych konsultacjach odpowiedzialni za grupy Odnowy naszej diecezji obecni na kwietniowym spotkaniu jednogłośnie zatwierdzili zasady wyboru lidera grupy. W związku z tym w grupach, które dotychczas nie posiadały określonych zasad wyboru, w ciągu pół roku odbędą się takie wybory. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Trwają zapisy na letnie rekolekcje "Jezus żyje"
Trwają rekolekcje na nasze letnie rekolekcje na Górze św. Anny. Wyczerpały się już wolne miejsca na III turnusie. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się na pozostałe turnusy.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Festiwal Nadziei - zmiana miejsca szkolenia!
Informujemy, że szkolenie wolontariuszy zostało przeniesione do Gliwic do Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II. Nieznacznie zmienił się plan, prosimy o zapoznanie się.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Festiwal Nadziei - szkolenie
W czerwcu tego roku na stadionie Legii Warszawa odbędzie się duże ekumeniczne wydarzenie ewangelizacyjne. Gościem wieczoru będzie M.W.Smith najbardziej znany amerykański muzyk chrześcijański. Warto pojechać, zabrać ze sobą kogoś, komu chcemy pokazać oblicze Boga. 5 kwietnia na Górze św. Anny organizujemy szkolenie dla wolontariuszy, którzy są potrzebni, by towarzyszyć na stadionie osobom, które podejmą decyzję oddania życia Jezusowi. Uzyskane umiejętności można wykorzystać również w swoim środowisku. Zapraszamy do zapisów.
Więcej...

[ SNE Gliwice ] Dotyk Boga
W internecie ruszyła strona DotykBoga stworzona przez gliwickie SNE. Dużo świadectw... dotknięcia przez Boga. Skierowana zarówno do wierzących jak i niewierzących. Po przeczytaniu świadectwa można sprawdzić jego prawdziwość i spotkać się z konkretną osobą. Akcja wspierana kampanią billboardową na terenie Gliwic.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Rekolekcje zimowe
W tym roku po raz pierwszy proponujemy w zimie oprócz rekolekcji dla liderów i animatorów także czas duchowej odnowy dla wszystkich członków naszych wspólnot. Spotkamy się na Górze św. Anny w weekend 7-9 lutego 2014. Zaprosiliśmy nauczających, którzy są świadkami: ks. Artura Godnarskiego - zaangażowanego od lat w "Przystanek Jezus", obecnie sekretarza Biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji oraz Andrzeja Strączka, męża, ojca, przedsiębiorcę, zaangażowanego w ewangelizację i misje. Zapisy rozpoczęte!
Więcej...

Opracowanie:
Mariusz Mycielski

Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty * Zdjęcia * Modlitwa wstawiennicza