Odnowa w Duchu Świętym diecezji gliwickiej
 

Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty * Zdjęcia
* Modlitwa wstawiennicza * REKOLEKCJE LETNIE

[ Wspólnoty ]
[ Wydarzenia ]
[ Świadectwa ]
[ Lektury ]
[ Linki ]
[ Teksty ]

W sposób nieco paradoksalny powiedziałbym, że nie jest ona [Odnowa] ruchem, ani też nie jest ona ruchem charyzmatycznym. Nie jest ona ruchem w tym sensie, że nie jest organizacją - nie narzuca nam żadnych obowiązków, nie zobowiązuje nawet do uczestnictwa w grupie modlitewnej, nie jest to więc \ organizacja jako taka. Jest ona poruszeniem Ducha, łaską, powiewem Ducha - jest wiosną. Lecz nie jest to jeszcze pełna wiosna.

Kard. Leon J. Suenens, List wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, VII-IX 1985

Terminy
Wydarzenia diecezjalne Wszystkie wydarzenia

8-22.09.2014 Seminarium Odnowy Wiary (Zabrze)

19.09.2014 Wieczór uzdrowienia, wieczór mocy (Gliwice)

21.09.2014 Dziękczynienie za rekolekcje "Jezus żyje" (Góra św. Anny)

24.09.2014 Eucharystia w intencji uzdrowienia (Świerklaniec)

25.09.2014 Eucharystia w intencji uzdrowienia (Gliwice)

7.10-16.12.2014 Kurs Alfa (Kozłowa Góra)

30.10.2014 Eucharystia w intencji uzdrowienia (Gliwice)

27.11.2014 Eucharystia w intencji uzdrowienia (Gliwice)

18.12.2014 Eucharystia w intencji uzdrowienia (Gliwice)

Witamy Cię na stronie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem Odnowy, to znajdziesz tu informacje o adresach naszych grup i terminach spotkań. Mamy nadzieję, że dowiesz się też trochę o nas i zbudujesz swoją wiarę w sekcji Świadectwa. Dla charyzmatyków mamy zaś bieżące terminy wydarzeń i propozycje lektury duchowej.

Nie prezentujemy informacji na temat samej Odnowy Charyzmatycznej, gdyż możesz je znaleźć na stronie ogólnopolskiej. WWW

[ Nasza witryna ] Dziękczynienie za rekolekcje "Jezus żyje"
W niedzielę 21 września zapraszamy wszystkich uczestników tegorocznych rekolekcji "Jezus żyje" na Górę św. Anny na "Dziękczynienie i uwielbienie Jezusa Chrystusa za dar rekolekcji".
Więcej...

[ Tato.net ] Ojcowskie wydarzenie roku
W sobotę 6 września w Zabrzu odbędzie się Forum dla Ojców "Bezpieczeństwo i troska". Wśród prelegentów ojcowie m.in. gen. Roman Polko, Ireneusz Krosny, Robert Friedrich, Jan Pospieszalski, Robert Tekieli. Każdy z nas ojców potrzebuje nowej wiedzy, inspiracji i dobrego przykładu.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Zdjęcia z III turnusu
Zdjęcia z III turnusu rekolekcji "Jezus żyje!" oraz z ewangelizacji w Zabrzu.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Gość Niedzielny o ewangelizacji w Zabrzu
W piątek w ramach IIIt. rekolekcji "Jezus żyje!" odbyła się ewangelizacja na os. Młodego Górnika w Zabrzu. Gliwicki Gość Niedzielny zamieścił swoją relację.
Więcej...

[ odnowa.org ] Nowi przewodniczący KZK Odnowy w Polsce
W sobotę 28 czerwca br. w Magdalence odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego KZK. Diecezjalni Koordynatorzy Odnowy na Przewodniczącego wybrali Ks. Sławomira Płusa z diec. radomskiej, natomiast wiceprzewodniczącym został już po raz drugi Norbert Dawidczyk z Ostrołęki.
Więcej...

[ Wydawnictwo M ] Nowa książka Sławka Zatwardnickiego
Najnowsza książka Sławomira Zatwardnickiego "Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, czyli jak chwalić Maryję i bronić Jej godności" stanowi kompendium odpowiedzi na najczęściej zadawane i nurtujące pytania, zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem katolickiej doktryny maryjnej oraz kultu Matki Bożej.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Prosimy o wsparcie rekolekcji "Jezus żyje!" i dzieła ewangelizacji.
Tegoroczne rekolekcje letnie koncentrujemy na praktycznej nauce ewangelizacji. Na każdym z turnusów w piątek wyjeżdżamy na ewangelizację do wybranej parafii. Ich organizacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, których nie jesteśmy w stanie pokryć z opłat za rekolekcje. W związku z tym prosimy o przekazywanie darowizn na konto udostępnione nam przez gliwicką kurię. Darczyńcy mogą ją odpisać od podatku do wysokości 6% całkowitego dochodu.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Zasady wyboru lidera grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej.
Po wcześniejszych konsultacjach odpowiedzialni za grupy Odnowy naszej diecezji obecni na kwietniowym spotkaniu jednogłośnie zatwierdzili zasady wyboru lidera grupy. W związku z tym w grupach, które dotychczas nie posiadały określonych zasad wyboru, w ciągu pół roku odbędą się takie wybory. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
Więcej...

[ Nasza witryna ] Trwają zapisy na letnie rekolekcje "Jezus żyje"
Trwają rekolekcje na nasze letnie rekolekcje na Górze św. Anny. Wyczerpały się już wolne miejsca na III turnusie. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się na pozostałe turnusy.
Więcej...

Administrator strony:

Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty * Zdjęcia * Modlitwa wstawiennicza